W przypadkach awaryjnych całodobowo zajmujemy się usuwaniem drzew trudnych. Skontaktuj się z nami, jeśli mamy zająć się pilnym przypadkiem, np.

  • WIATROŁOMY - drzewa złamane w nagłych wypadkach,

  • ZAWISY - drzewa złamane, które wiszą i stanowią zagrożenie; są oparte na jakiejś przeszkodzie: innym drzewie lub budynku.

  • OSTAŃCE – pozostałości drzewa, pnie, lub strzały (główny pień) utworzone podczas obłamań i głębokich spróchnień.

Cena ustalana indywidualnie, zależna jest od stopnia skomplikowania, od odległości dojazdu, oraz od pory przyjęcia zlecenia.