Gmina Kołbaskowo

Małgorzata Schwarz, wójt

Przedsiębiorstwo w pełni wywiązało się z zakresu umownego, terminowo i rzetelnie wykonało zakres umowy, spełniając oczekiwania zamawiającego.

Matexim

Prace ostały zrealizowane w bardzo szybkim czasie od momentu zgłoszenia, z należytą starannością, zgodnie z zasadami pielęgnacji i chirurgii drzew. Współpraca przebiegła sprawnie a firma GREEN GLOBE wykazała się profesjonalnym zapleczem sprzętowym do wykonania zleconych prac.